کانون کارشناسان رسمی دادگستری
کارشناس رسمی دادگستری
امور امنيت عمومی

- صفحه اصلی

- مشاوره و خدمات

- پروانه کارشناسی

- تأييديه ها و مجوزها

- آشنايي با کارشناس

- مواد قانونی

- مقالات و يادداشتها

- مجلات تخصصی

- سایر موارد

- تماس با ما - نظرات و پيشنهادات

- ایمیل

طراحی و معماری ساختمانهای تجاری و صنعتی و ارتباط آن با امنيت

به دلیل وقوع جرم و یا سرقت ،در اماکن مهم، احساس ناامنی در سطح جامعه ایجاد می گردد.لذا لازم و ضروری است که قبل ، حین و بعد از ساخت این گونه اماکن از نظرات کارشناسان امنیتی انتظامی در راستای پیشگیری از وقوع جرم استفاده بهینه گردد .

لذا پیشنهاد می گردد هنگام اخذ پروانه ساخت توسط مالک یا متقاضی یک کارشناس امنیتی- انتظامی به مالک و یا متقاضی معرفی تا در زمان تهیه طرح های ساخت ، سازه ، معماری از نظرات کارشناسان بهره گیری و چنانچه در زمان ساخت یک مجتمع تجاری توسط طراحان شهری ، مهندسین ساختمانی از نظرات کارشناس امنیتی انتظامی جهت طراحی حفاظت فیزیکی استفاده گردد ضمن افزایش ضریب حفاظت فیزیکی آن بنا ، در هزینه های آتی در این خصوص صرفه جویی خواهد شد. به طور مثال در زمان طراحی راه پله های خروج اضطراری اگر عرض راه پله ها بیشتر باشد و با استفاده از نرده های باز و یا تعدد پنجره ها پیش بینی نور کافی گردد، ضمن بر طرف کردن موانع دید از داخل و خارج ساختمان ، از وجود مناطق کور و مخفی و جرم خیز در آن مجتمع جلوگیری خواهد شد. مضافاً به این که مردم رغبت بیش تری در استفاده از این معابر خواهند داشت و در نتیجه با کمترین هزینه و طراحی دقیق پیش گیری از وقوع جرم را شاهد خواهیم بود.

طراحی محیطی ، کیفیت محیط زندگی را برای جلوگیری از جرایم افزایش می دهد، با این کار ضمن ارتقا سطح آگاهی مالکان و طراحان شهری، افزایش امنیت و توسعه شهری و کاهش مناطق جرم خیز را در پی خواهد داشت و یا به عبارت دیگر ، در طراحی محیطی جهت این گونه اماکن بایستی 4 اصل را برای پیشگیری از وقوع جرم مدنظر قرار داد.

1-مراقبت طبیعی،   2- کنترل معابر طبیعی،    3- تقویت قوای داخلی،   4- مدیریت و نگهداری

1- مراقبت طبیعی : اکثر افرادی که مقصد عمل مجرمانه را دارند دوست ندارند در حین ارتکاب جرم دیده شوند چرا که ممکن است توسط افرادی که مشاهده شده اند عکس العمل و یا تقابلی با آنان ایجاد گردد. بنابراین هدف اصلی ، زیر نظر داشتن محل هایی است که احتمال وقوع جرم می رود لذا می توان با یک سری فعالیت های خاص مراقبت های ویژه ای را در مناطق جرم خیز برقرار نمود. به طور مثال چنانچه طراحی یک مجتمع تجاری طوری انجام شود که محل احداث یک رستوران مشرف به اکثر نقاط جرم خیز باشد (طلا فروشی ها ، بانک ها ، صرافی ها و ...) و به گونه ای معماری آن طراحی گردد که اطراف آن کاملاً به بیرون دید داشته باشد (پنجره های متعدد و شیشه ای و یا امثالهم). لذا حضور افراد در این رستوران ضمن استفاده بهینه مردم از آن باعث ایجاد امنیت نسبی می گردد.

2- کنترل معابر طبیعی : کنترل معابر طبیعی مربوط به درب ها و نرده ها و بوته های اطراف پیاده رو ها و ساختمان ها و دیگر عوامل فیزیکی می شود. زمانی که یک نفر وارد یک محیط عمومی می شود باید راه های ورودی و معابر کنترل شود، و مدخل ورود و خروج مناسب با نصب نرده و نور کافی در محل پیاده رو و سواره رو به طوری باشد که فرصت های وقوع جرم را کاهش دهد. کنترل معابر می تواند به سادگی با نصب یک دوربین و یا یک نگهبان در محل ورود و خروج ساختمان رعایت شود.

3- تقویت قوای داخلی : منظور از تقویت قوای داخلی این است که محل های استقرار افرادی که از اعضاء و ساکنین مجتمع یا ساختمان ها محسوب می شوند ، به نحوی طراحی گردد تا ضمن انجام وظایف و مسئولیت های خود ، وظیفه مراقبت های طبیعی را به نحو احسن انجام دهند. به طور مثال اتاق پرسنل اداری یا محل استقرار مسئولین انتظامات ، اتاق مانیتورینگ اماکن، باید به گونه ای طراحی گردد تا این افراد به طور طبیعی محل های مشرف به محل کار خود را مشاهده و تحت مراقبت داشته باشند(نصب دیوارهای کوتاه ، دیوار های شیشه ای ، نرده های باز و...).

1- فراهم کردن نور مناسب و کافی

2- کاهش مسیر ها و راه های کم تردد و مخفی

3- پرهیز از ایجاد محل هایی که اصل غافلگیری انجام می شود.

4- ایجاد مکان های تفریحی و رستوران ها و در اطراف این مجتمع ها که باعث تردد بیشتر افراد و در نتیجه آن افزایش کنترل خواهد شد.

5- قابل رویت بودن محیط رفت و آمد عابرین ،  با استفاده از صندلی هایی که برای استراحت در محل های مشخص نصب می گردد.

اینک با توجه به این که طرحهای پیشنهادی مذکور ،پاره ای از راهکارهای عملی در جهت افزایش امنیت و حفاظت فیزیکی به منظور پیشگیری از وقوع جرم می باشد .

پیشنهاد:

شهرداری ها و مراجع ذیربط قبل از صدور پروانه بهره برداری جهت اماکن تجاری مهم، پاساژها، کارخانجات صنعتی و تولیدی، مالکین و مجریان ساخت چنین بناهایی را موظف نمایند با کارشناسان و متخصصین امنیتی-انتظامی در خصوص افزایش امنیت و حفاظت فیزیکی مشاوره نموده و پس از تأیید توسط این قبیل کارشناسان ،نسبت به صدور پروانه بهره برداری اقدام نمایند.