کانون کارشناسان رسمی دادگستری
کارشناس رسمی دادگستری
امور امنيت عمومی

- صفحه اصلی

- مشاوره و خدمات

- پروانه کارشناسی

- تأييديه ها و مجوزها

- آشنايي با کارشناس

- مواد قانونی

- مقالات و يادداشتها

- مجلات تخصصی

- سایر موارد

- تماس با ما - نظرات و پيشنهادات

- ایمیل

مسائل مرتبط با امنيت عمومی در بحث کارشناسی

بازگشت

بررسی و اعلام نظر تخصصی در مورد هر موضوع قضايي مرتبط با مواد قانونی در امنيت عمومی حسب دستور مقام قضايي و تحت تعليمات ايشان به شرح ذيل:

 1. تشخيص ميزان اخلال در نظم و امنيت عمومی، ميزان ايجاد رعب و وحشت بين افراد، خانواده، محله و شهر و اثرات نامطلوب روحی و روانی و ميزان احساس ناامنی در مناطق مذکور.

 2. نحوه تحصيل ابزارآلات جرم با توجه به محدوديتهای قانونی موجود و نحوه استفاده از آن و تشخيص اين که با قصد قبلی بوده يا خير.

 3. تشخيص و تعيين ارتکاب جرم به دليل حفظ جان و مال (هنگام بروز خطرات طبيعی و غيره).

 4. جمع آوری دلايل وقوع و ثبوت سرقت منجر به اخلال در نظم عمومی.

 5. تشخيص و اعلام نظريه در خصوص ميزان قصور و کوتاهی مأمورين انتظامی، حفاظتی، مأمورين کشف جرم، نگهبانان اماکن (عمومی وخصوصی) اعم از عمدی و سهوی بودن اعمال مجرمانه در برقراری امنيت عمومی و تطابق آن با مواد قانونی معنونه.

 6. همکاری و معاضدت و راهنمايي و ارشاد متقاضيان حرف مختلف پيرامون اجرای اقدامات در جهت پيشگيری از وقوع جرم در محدوده کاری با اعمال اقدامات لازم حفاظتی و مراقبتی.

 7. معاضدت به مديران اماکن تجاری و صاحبان حرف در خصوص نحوه چگونگی بکارگيری نيروی انسانی جهت حفاظت اماکن.

 8. مساعدت و همکاری با مسئولين کشف جرم.

 9. کارشناسی دقيق علل وقوع جرم و تشخيص عمدی و غير عمدی بودن آن و رسيدگی به اختلاف ايجاد شده بين بيمه گر و بيمه گزار در مراحل قضايي مانند سرقتهای خودرو، اماکن و منازل که در قبال وقوع سرقت بيمه شده اند.

 10. تعيين ميزان قصور و کوتاهی مأمورين انتظامی و مراقبتی در مواردی مانند فرار متهمين در حين بدرقه، بکارگيری سلاح در مواقع لزوم و انطباق آن با مواد قانونی که موجب اخلال در نظم عمومی ميگردد.

 11. ميزان قصور و کوتاهی مأمورين و آمر در سازمانها با توجه به قوانين موجود که موجب اخلال در نظم عمومی می شود.

 12. ارائه کليه يافته های حاصل از تطبيق اظهارات مدعی يا مدعی عليه با قوانين موجود در بحث امنيت عمومی به مقام محترم قضایی جهت سرعت بخشيدن به صدور رأی با توجه به شرايط (سياسی، فرهنگی، جغرافيايي، اجتماعی) با صلاحدید مقام قضايي.

 13. بررسی و اظهار نظر در مورد تجمعات منجر به اخلال در نظم عمومی و تعيين ميزان تسري آن در جامعه (فرد، خانواده، محله، منطقه و شهر).

 14. تعيين ميزان ضريب حفاظت فيزيکی اماکن، اموال و اسناد. ( حرز مناسب)

 15. بررسی و اظهار نظر در تعيين ميزان قدرت نمايي، هياهو و جنجال، ايجاد رعب و وحشت، تعرض به مال و جان و ناموس افراد و ميزان تأثير اعمال ارتکابی توسط مجرم یا مجرمين با افزايش احساس نا امنی در جامعه (فرد، خانواده، محله، منطقه، شهر) مانند نزاع های دسته جمعی، جرايم باندی و زنجيره ای.

 16. بررسی و اعلام نظر در مورد اعمال و رفتار مجرمين و تعيين تطابق اين اعمال با موضوع دفاع متناسب با حمله و نحوه بکارگيری سلاح و تجهيزات مربوطه در حين انجام وظيفه توسط ضابطين.

 17. بررسی و اعلام نظر در ميزان تأثير اقدامات مجرمانه در بروز اخلال در نظم و امنيت عمومی جامعه.

 18. بررسی و اعلام نظر در ميزان تأثير جرايم آدم ربايي، تهديد و اکراه و ... در بروز اخلال در نظم و امنيت عمومی جامعه.

 19. بررسی و تعيين صلاحيت محل های ايجاد کسب جهت حرف مختلف از نظر تطابق محل کسب با مسائل حفاظت فيزيکی و امنيتی در جهت جلوگيری از اخلال نظم در جامعه مانند (بانکها، طلافروشی ها، صرافی ها، آژانس های تاکسی تلفنی و فروش بلیت و مشاورين املاک و غيره).

 20. رسيدگی بر نحوه انجام وظايف افراد و فروشندگان سلاح و مهمات.

 21. رسيدگی بر نحوه انجام وظايف افراد و شرکتهای استفاده کننده از موارد ناريه.

 22. رسيدگی بر نحوه انجام وظايف افراد و شرکتهای حفاظتی و مراقبتی.

 23. بررسی و تشخيص عوامل موثر در بروز حوادث عمومی.

  صلاحیتهای کارشناسان امنیت عمومی

  1.      رسیدگی به نحوه انجام وظایف افراد و شرکت­های خدمات حفاظتی و مراقبتی و تعیین میزان مسئولیت­های مربوطه.

  2.      رسیدگی به نحوه حفاظت و مراقبت از اموال و اسناد در اماکن خصوصی، دولتی، شرکت­ها و موسسات تحت پوشش دولت.

  3.      رسیدگی به نحوه حفاظت و مراقبت از اسناد طبقه­بندی شده دولتی و تعیین میزان مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول حفاظت آنها.

  4.      رسیدگی به نحوه مراقبت و حفاظت از امنیت افراد.

  5.      رسیدگی و اظهار نظر در خصوص نحوه اجرای طرح­های امنیتی و مراقبتی موسسات و افراد حقیقی و حقوقی مجری مراقبت از بانک­ها، موسسات مالی و اعتباری.

  6.       رسیدگی به اختلاف بین شرکت­های حفاظتی با طرف قرارداد.

  توضیح: با توجه به اینکه بروز هرگونه حادثه به علت شکست و یا کمبود و یا عدم رعایت مسائل حفاظتی و امنیتی و مراقبتی می­باشد بدیهی است کارشناسان این رشته توانایی اظهار نظر و تعیین میزان قصور در این نوع پرونده­ها (حوادث) را خواهند داشت.

  تاییدیه (توصیه) های مقامات قضایی جهت استفاده از کارشناس -(اصل نامه)

  دادستان محترم عمومی وانقلاب مشهد

  جناب آقای صادقی

  با سلام وتحیات

  احتراما نظر به اینکه در پرونده کلاسه 920267/701ب با موضوع تصادف منجر به فوت با فرار از صحنه جرم که قبلا از طریق مراجع انتظامی اقدام،مع الوصف منتج به نتیجه نشده بود،لذا احدی از کارشناسان رشته امنیت عمومی (آقای اصغر کیوانی)تعیین،که استفاده از تجارب مشارالیه موجب شناسایی متهم واقامتگاه وی ومتعاقبا دستگیری نامبرده گردید.

  لهذا با عنایت به اینکه تعیین وبکارگیری کارشناسان رسمی در رشته امنیت عمومی و استفاده از تخصص وتجارب آنان درانجام تحقیقات قضایی،پیشگیری از وقوع جرم وکشف جرایم موثر ارزیابی میگردد ونامه شماره 68633/م/پ مورخ8/8/92معاونت محترم دادگستری در امور اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم متضمن این امر می باشد ، علیهذا پیشنهاد می گردد درصورت صلاحدید مراتب به نحوه مقتضی به سایر همکاران قضایی اطلاع رسانی ،تا با بکارگیری واستفاده از تخصص وتجارب کارشناسان رشته امنیت عمومی موجبات تسریع در رسیدگی به پرونده های قضایی وحصول نتیجه فراهم شود.

  با تقدیم سپاس

  علیرضا مومن عنبران

  بازپرس شعبه 701


جناب آقای پوراسلامی سرپرست محترم دادگاه های تجدید نظر استان خراسان رضوی
جناب آقای صادقی نیا معاونت محترم قضائی رئیس کل ورئیس اداره ی شوراهای حل اختلاف استان خراسان رضوی
جناب حاج آقای صالحی نیا رئیس کل محترم دادگاههای عمومی وانقلاب مشهد مقدس
جناب آقای صادقی دادستان محترم عمومی وانقلاب مشهد مقدس
جناب آقای شریعتی مقدم معاون محترم دادستان عمومی وانقلاب مشهد ومدیریت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسا ن رضوی
سرپرستان محترم مجتمع های قضایی مشهد مقدس
روسای محترم دادگستری ها ودادستان های محترم عمومی وانقلاب شهرستان های استان خراسان رضوی

موضوع:معرفی کارشناس رسمی دادگستری در رشته امنیت عمومی

با سلام وتحیت

نظربه شروع به فعالیت کارشناسان رسمی دادگستری در رشته امنیت عمومی واستقبال همکاران محترم قضائی ازنظرکارشناسان یاد شده و همکاری قبلی آنها با این معاونت به ویژه اداره پیشگیری وضعی،امنیتی وانتظامی واثبات نقش مثبت آنان در ماموریت های محوله و اینکه اعلام نظر فنی وتخصصی آنها درپرونده ها کمک شایانی به همکاران محترم قضائی در صدورآراء متقن خواهد نمود.

از این رو شایسته است فعالیت کارشناسان یاد شده به مراجع قضائی ودادسرا اعلام گردد.

ضمنا اسامی کارشناسان که محدود به سه نفر ذیل الذکراست به شرح ذیل جهت بهره برداری به حضورتان اعلام می گردد.

 

1- اصغر کیوانی مشهد فرهاد 19پلاک101طبقه سوم نمابر2400134-همراه09151125532

2- جعفر علی اکبری مشهدرضاشهرمیدان سلمان پلاک408تلفن8792710و12و11همراه09155119580

3- محمد رضا رامز مشهد نبش دانشگاه18،ساختمان ساسان،طبقه سوم واحد303تلفن ونمابر8535162

درخاتمه امید است در انجام امور محوله موفق ومویدباشید.

                                                   سید امیر مرتضوی

                                   معاون رئیس کل دادگستری خراسان رضوی

                                  در اموراجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم

 

بازگشت