کانون کارشناسان رسمی دادگستری
کارشناس رسمی دادگستری
امور امنيت عمومی

 

- صفحه اصلی
- مشاوره و خدمات
- پروانه کارشناسی
- تأييديه ها و مجوزها
- آشنايي با کارشناس
- مواد قانونی
- سایر موارد
- تماس با ما و نظرات و پيشنهادات

اسامی کارشناسان رسمی دادگستری
در رشته امنیت عمومی
در برخی از مراکز استانها

بازگشت

خراسان رضوی                                                چهارمحال وبختیاری

1- اصغر کیوانی          09151125532            1-محمد علی صادقی       09131818064

2- محمد رضا رامز      8535162-0511         2- اردشیررئیس دهکردی  09131819043

3- جعفر علی اکبری   09155119580            لرستان       زارع منش    09161610445

اصفهان                                                                       اراک

1- محمد علی شفیعی فرد       09131692411     1- جواد محمدی نیکو       09181613884          

2- محمد علی صباغی          09131666874         2- حسین نورایی پور        09188493017

3- محمدرضا فغوری           09133139235           3- امین ا..پور امینی         09188630610

4-مرتضی جعفری              09131151337            همدان

5-سعید رحیمیان                09133163033      1- حسین هاشمی نسب        09126859565  

6-امین ا... عسگری            09134119540                  2- حسین رضوانیان           09181114275

7-     آقایی               09131666894             3- اکبر عابدی                  09121863862  

 

بازگشت