کانون کارشناسان رسمی دادگستری
کارشناس رسمی دادگستری
امور امنيت عمومی

- صفحه اصلی

- مشاوره و خدمات

- پروانه کارشناسی

- تأييديه ها و مجوزها

- آشنايي با کارشناس

- مواد قانونی

- مقالات و يادداشتها

- مجلات تخصصی

- سایر موارد

- تماس با ما - نظرات و پيشنهادات

- ایمیل

مسائل مرتبط با امنيت عمومی جهت ارائه مشاوره، طراحی و معاضدت به بخش خصوصی

بازگشت

 1. طراحی نحوه اقدامات جهت حفاظت فيزيکی و پيشگيری از وقوع سرقت در اماکن تجاری، صنعتی، کارخانجات و ...

 2. مشاوره و اظهار نظر در خصوص نحوه بکارگيری نيروی انسانی جهت حفاظت فيزیکی و انتظامات اماکن.

 3. مشاوره و اظهار نظر در خصوص انجام اقدامات مورد نياز در جهت افزايش ضريب حفاظت فيزيکی و انتظامات اماکن، اموال و اسناد.

 4. مشاوره و معاضدت به صاحبان حرف مختلف پيرامون اقدامات لازم در جهت پيشگيری از وقوع جرم متناسب با شرايط کسب و کار و نحوه اعمال اقدامات لازم حفاظتی و مراقبتی.

 5. ارائه مشاوره و اظهار نظر در خصوص تعيين محل مناسب جهت داير نمودن محل کسب از نظر رعايت مسائل حفاظت فيزیکی و امنيتی.

 6. بررسی و رسيدگی بر نحوه انجام وظايف افراد و شرکتهای خدمات حفاظتی و مراقبتی.

 7. آموزش نيروی انسانی و نحوه بکارگيری آنان در بخش انتظامات و حفاظت فيزيکی کارخانجات و مراکز تجاری بزرگ.

 8. نظارت و کنترل غير محسوس افراد و کارکنان شرکتها فقط در حيطه شرح وظايف شغلی و سازمانی (بنا به درخواست مسئولين مربوطه).

   

  تاییدیه (توصیه) های مقامات قضایی جهت استفاده از کارشناس -(اصل نامه)

  دادستان محترم عمومی وانقلاب مشهد

  جناب آقای صادقی

  با سلام وتحیات

  احتراما نظر به اینکه در پرونده کلاسه 920267/701ب با موضوع تصادف منجر به فوت با فرار از صحنه جرم که قبلا از طریق مراجع انتظامی اقدام،مع الوصف منتج به نتیجه نشده بود،لذا احدی از کارشناسان رشته امنیت عمومی (آقای اصغر کیوانی)تعیین،که استفاده از تجارب مشارالیه موجب شناسایی متهم واقامتگاه وی ومتعاقبا دستگیری نامبرده گردید.

  لهذا با عنایت به اینکه تعیین وبکارگیری کارشناسان رسمی در رشته امنیت عمومی و استفاده از تخصص وتجارب آنان درانجام تحقیقات قضایی،پیشگیری از وقوع جرم وکشف جرایم موثر ارزیابی میگردد ونامه شماره 68633/م/پ مورخ8/8/92معاونت محترم دادگستری در امور اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم متضمن این امر می باشد ، علیهذا پیشنهاد می گردد درصورت صلاحدید مراتب به نحوه مقتضی به سایر همکاران قضایی اطلاع رسانی ،تا با بکارگیری واستفاده از تخصص وتجارب کارشناسان رشته امنیت عمومی موجبات تسریع در رسیدگی به پرونده های قضایی وحصول نتیجه فراهم شود.

  با تقدیم سپاس

  علیرضا مومن عنبران

  بازپرس شعبه 701


جناب آقای پوراسلامی سرپرست محترم دادگاه های تجدید نظر استان خراسان رضوی
جناب آقای صادقی نیا معاونت محترم قضائی رئیس کل ورئیس اداره ی شوراهای حل اختلاف استان خراسان رضوی
جناب حاج آقای صالحی نیا رئیس کل محترم دادگاههای عمومی وانقلاب مشهد مقدس
جناب آقای صادقی دادستان محترم عمومی وانقلاب مشهد مقدس
جناب آقای شریعتی مقدم معاون محترم دادستان عمومی وانقلاب مشهد ومدیریت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسا ن رضوی
سرپرستان محترم مجتمع های قضایی مشهد مقدس
روسای محترم دادگستری ها ودادستان های محترم عمومی وانقلاب شهرستان های استان خراسان رضوی

موضوع:معرفی کارشناس رسمی دادگستری در رشته امنیت عمومی

با سلام وتحیت

نظربه شروع به فعالیت کارشناسان رسمی دادگستری در رشته امنیت عمومی واستقبال همکاران محترم قضائی ازنظرکارشناسان یاد شده و همکاری قبلی آنها با این معاونت به ویژه اداره پیشگیری وضعی،امنیتی وانتظامی واثبات نقش مثبت آنان در ماموریت های محوله و اینکه اعلام نظر فنی وتخصصی آنها درپرونده ها کمک شایانی به همکاران محترم قضائی در صدورآراء متقن خواهد نمود.

از این رو شایسته است فعالیت کارشناسان یاد شده به مراجع قضائی ودادسرا اعلام گردد.

ضمنا اسامی کارشناسان که محدود به سه نفر ذیل الذکراست به شرح ذیل جهت بهره برداری به حضورتان اعلام می گردد.

 

1- اصغر کیوانی مشهد فرهاد 19پلاک101طبقه سوم نمابر2400134-همراه09151125532

2- جعفر علی اکبری مشهدرضاشهرمیدان سلمان پلاک408تلفن8792710و12و11همراه09155119580

3- محمد رضا رامز مشهد نبش دانشگاه18،ساختمان ساسان،طبقه سوم واحد303تلفن ونمابر8535162

درخاتمه امید است در انجام امور محوله موفق ومویدباشید.

                                                   سید امیر مرتضوی

                                   معاون رئیس کل دادگستری خراسان رضوی

                                  در اموراجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم

 

بازگشت