کانون کارشناسان رسمی دادگستری
کارشناس رسمی دادگستری
امور امنيت عمومی

 

- صفحه اصلی
- مشاوره و خدمات
- داوری
- پروانه کارشناسی
- تأييديه ها و مجوزها
- آشنايي با کارشناس
- مواد قانونی
- مقالات و يادداشتها
- مجلات تخصصی
- سایر موارد
- تماس با ما و نظرات و پيشنهادات

مطالب مختصر در مورد داوری

داوری چیست: رفع اختلاف بین طرفین درخارج از دادگاه بوسیله افراد مورد انتخاب طرفین (مرضی الطرفین) یا انتخابی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی

فواید داوری: اطمینان طرفین،سرعت دراظهارنظر،کاهش هزینه ها،راز داوری،کاهش پرونده قضایی

معایب داوری: عدم احساس مسئولیت داور،پیچیدگی اعتراض به رای داوری،عدم الزام داور به استدال

شرایط عمومی داور: شخصیت جامع الاطراف داور،لزوم تسلط به مطالب حقوقی واختلاف بین طرفین بطور فنی

روش انتخاب داور: متعاملین،انتخاب توسط ثالث،از طریق دادگاه

هدف داوری: حل اختلاف،فصل خصومت،قلع نزاع.الزام آور رای داوری

فرایند مراحل داوری:

  1. لزوم تشکیل جلسه،استماع اظهارات طرفین به تنهایی ودرجلسه مشترک

  2. مشخص نمودن قلمرو وحیطه داوری

  3. اعلام قبولی امر داوری از سوی داور

  4. بازه زمانی سه ماهه جهت صدور رای داوری قابل تمدید (در2نوبت) کسب نظر کارشناس

داوری برسه نوع است:

  1. داوری اختیاری (عادی): طرفین رضایت دهند به داوری ازصفر تا صد اختلاف را داور اعلام می کند

  2. داوری اجباری: محتوا دراختیار طرفین،تعیین داور سوم توسط دادگاه تعیین میشود

  3. داوری قانونی (اسمی): تعیین داور،تعیین زمان وترکیب داور بعهده دادگاه است

ویژگی صدور رای:

رای نباید صرفا اعلام وتایید یک واقعه باشد وحتما باید حاوی محکومیت یا الزام باشد.

رای باید موجه ومستدل باشد،ازعبارات طرفدارانه استفاده نشود،مهلت صدور وتسلیم رای رعایت شود،رای توسط داوربه وکیل مستقل یا دادگاه تحویل شود.