کانون کارشناسان رسمی دادگستری
کارشناس رسمی دادگستری
امور امنيت عمومی

 

- صفحه اصلی
- مشاوره و خدمات
- پروانه کارشناسی
- تأييديه ها و مجوزها
- آشنايي با کارشناس
- مواد قانونی
- سایر موارد
- تماس با ما و نظرات و پيشنهادات

آموزش عوامل انتظامات - برنامه تفصیلی

بازگشت

احتراماً در راستاي پيشگيري از وقوع جرم و برقراري حفاظت وامنيت در مجتمع هاي تجاري مهم كه وقوع جرم درآن موجب افزايش احساس نا امني درسطح جامعه ميشود، این كارشناس در رشته امنيت عمومي مبادرت به بررسي و تجزيه و تحليل وضعيت امنيتي – حفاظتي و در نهايت تهيه طرح فني به منظور افزايش ضريب امنيتي و حفاظتي اينگونه اماكن نموده ام. از جمله پروژه های انجام شده تا كنون می توان به موارد زیر اشاره کرد:

علاوه بر موارد فوق اقدام به تهيه متون و جزوات آموزشي جهت آموزش عوامل انتظامات در بخش خصوصي را نموده  و تاكنون جهت عوامل انتظامات الماس شرق يك دوره کلاس آموزشي برگزار شده است .

مشاهده برنامه تفصیلی آموزش عوامل انتظامات اماکن تجاری (دانلود فایل مربوطه)

شرايط برگزاري كلاسهاي آموزشي

1-  امكان حذف بعضي از سرفصلها به تشخيص طرف قرارداد مقدور مي باشد به شرط آنكه مجموع ساعت آموزش از 30 ساعت كمتر نباشد .

2-    مدت آموزش بايستي بصورت پيوسته و حداقل روزي 4 ساعت باشد .

3-    تأمين مكان مناسب و لوازم اداري و آموزشي و تكثير جزوات آموزشي بعهده طرف قرارداد مي باشد .

4-    كارشناس موظف به استفاده از اساتيد متخصص و اخذ آزمون و اعلام نتايج مي باشد

5- مسئولیت فنی و محتوای دروس تماماً به عهده کارشناس می باشد.


بازگشت