کانون کارشناسان رسمی دادگستری
کارشناس رسمی دادگستری
امور امنيت عمومی

 

- صفحه اصلی
- مشاوره و خدمات
- داوری
- پروانه کارشناسی
- تأييديه ها و مجوزها
- آشنايي با کارشناس
- مواد قانونی
- مقالات و يادداشتها
- مجلات تخصصی
- سایر موارد
- تماس با ما و نظرات و پيشنهادات

Email

به نام خدا

با تأييدات خداوند متعال و به حول و قوه الهی پس از پيگيری ها و اقدامات بايسته توانستيم موافقت مسئولين را در راستای صدور پروانه کارشناس رسمی دادگستری در رشته امنيت عمومی اخذ و مسير جديدی را جهت ارائه مشاوره و خدمات امنيتی انتظامی به شهروندان طی نماييم.
لذا با استعانت از درگاه ايزد منان و با در آميختن دانش و تجربه حاصل از طی دوره کارشناسی ارشد و تجربيات 27 ساله امنيت انتظامی که به عنوان يک خدمتگزار در کسوت افسر پليس داشته ام موفق به اخذ پروانه کارشناس رسمی دادگستری در اين رشته گرديده ام.
با عنايت به اينکه کارشناسی امنيت عمومی نوپا و جديد می باشد جهت اطلاع، آگاهی و رفع مشکلات امنيتی انتظامی شما همشهريان (وکلای دادگستری، مشاورين و کارشناسان حقوقی، شرکتهای بيمه، مجامع امور صنفی و صاحبان حرف مختلف، شرکتهای خدمات حفاظتی و مراقبتی، مديران اماکن تجاری و صنعتی و ...) به بخشی از مواردی که ميتوان ارائه مشاوره و خدمت نمود اشاره می شود.
1 - کارشناسی در مسائل مرتبط با امنيت عمومی در پرونده های قضایی با صلاحدید قضات محترم
2 - کارشناسی و ارائه مشاوره، طراحی و معاضدت در رابطه با امنيت عمومی به بخش خصوصی